23.10.10

အမ်ဴိးသမီးသံုးမတ္တပ္ရပ္အေပါ ့ သြားအိမ္သာမ်ား

တရုတ္နုိင္ငံမွ အမ်ဴိးသမီးသံုးမတ္တပ္ရပ္အေပါ ့

သြားအိမ္သာမ်ား....

မႀကာေသးမွီက တရုတ္နုိင္ငံ ရွန္စီၿပည္နယ္ တကၠသိုလ္တစ္ခုတြင္ အမ်ဴိးသမီးမ်ားအေနႏွင္ ့အ
မ်ဴိးသားမ်ားကဲ ့သုိ ့မတ္တပ္ရပ္လွ်က္ အေပါ ့သြားနုိင္မည္ ့အိမ္သာအမ်ဴိးအစားေၿခာက္ခု တပ္ဆင္
ခဲ ့ပါတယ္...
အစပထမမုိ ့ေက်ာင္းသူမ်ားအေနႏွင့္ထုိကဲ့သုိ ့ တစ္ခါမွအသံုးမၿပဳခဲ ့ဖူးသၿဖင္ ့ရွက္ရြံ ့ေနခဲ ့ႀကပါ
တယ္...
အခုေတာ့ အမ်ားၿပည္သူမ်ားသြားလာသည္ ့ေစ်း၊ ကုန္တုိက္ႀကီးမ်ားတြင္ပါ ထုိသုိ ့အမ်ဴိးသမီးမ်ား
မတ္တပ္ရပ္ကာ အေပါ ့သြားနုိင္မည္ ့အိမ္သာမ်ားတပ္ဆင္ထားေနပါၿပီ...
အမ်ဴိးသားအမ်ဴိးသမီး ဘက္စံုသံုးေပါ ့...
တံခါးေတာ့အေသအခ်ာပိတ္ဖုိ ့လိုပါလိမ္ ့မယ္...

အဆုိပါ မတ္တပ္ရပ္အိမ္သာေႀကြခြက္တြင္ ရွန္စီတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသူတုိင္းဤမတ္တပ္ရပ္အေပါ ့သြား
အိမ္သာကုိအသံုးၿပဳနုိင္ႀကလွ်င္ ေရ ၁၆၀ တန္ သက္သာသြားမွာၿဖစ္ပါတယ္လို ့ေႀကၿငာစာတမ္းေရးထား
ၿပီး အမ်ဴိးသမီးမ်ားအသံုးၿပဳေနခ်ိန္တြင္ ကသိကေအာင္ ့မၿဖစ္ေစရန္ ပန္းေရာင္ေဆးပန္းခ်ီခ်ယ္ထားသည့္
အကာအရံေလးမ်ားၿပဳလုပ္ထားေပးပါတယ္...
အေပါ ့သြားေႀကြအုိးမ်ားေဘးတြင္ေတာ ့အမ်ဴိးသမီးမ်ားမတ္တပ္ရပ္ၿပီးအေပါ ့သြားရာတြင္အသံုးၿပဳရမည္ ့
ကေတာ ့ေလးမ်ားထားေပးထားပါတယ္...

အဆုိပါ အမ်ဴိးသမီးသံုးမတ္တပ္အေပါ ့သြားေႀကြအိမ္သာမ်ားကုိ စမ္းသပ္အသံုးၿပဳရန္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ
ခုႏွစ္ဦးေရာက္ရွိလာပါတယ္...
ယခုအေတြ ့အႀကဳံအသစ္ဟာ အလြန္စိတ္၀င္စားဖုိ ့ေကာင္းေႀကာင္း...ပါေမာကၡၿဖစ္သူက ယခုကဲ ့သုိ ့သဘာ
အရင္းၿမစ္တစ္ခုၿဖစ္သည္ ့ေရေၿခြတာၿခင္းဟာ အလြန္အေရးႀကီးေႀကာင္းရွင္းၿပတာကုိနားေထာင္ၿပီးေနာက္
ထုိကဲ ့သို ့မတ္တပ္ရပ္ၿပီး အေပါ ့သြားဖုိ ့အားေပးတုိက္တြန္းခံရၿပီး အိမ္သာထဲသို ့၀င္သြားေနာက္ ဘာလုပ္
ရမွန္းမသိၿဖစ္ခဲ ့ရတယ္လို ့ဆုိပါတယ္...( လုပ္ေနက်မဟုတ္တဲ ့ပါတ္၀န္းက်င္အေၿခအေနအသစ္နဲ ့မုိ ့ထူး
ဆန္းအံ ့ႀသသြားခဲ ့ရတာပါ...)
ေနာက္ေက်ာင္းသူတစ္ဦးကေတာ ့အထဲမွာ ၂ မိနစ္၊ ၃မိနစ္ေလာက္ေနတာေတာင္ ဆီးကထြက္မလာနုိင္
ပါဘူးလို ့ရွက္ရွက္နဲ ့ေၿပာၿပခဲ ့ပါတယ္...
ဒုတိယႏွစ္ေက်ာင္းသူ တစ္ဦးကေတာ ့အခုလိုမ်ဴိးမတ္တပ္အိမ္သာေတြကုိ အမ်ဴိးသမီးေတြအေနႏွင္ ့တၿဖည္း
ၿဖည္းခ်င္း အက်င္ ့ရေအာင္အသံုးၿပဳရမယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္..အစပိုင္းမွာေတာ ့အခက္အခဲၿဖစ္ေနေပမယ္ ့အ
ႀကိမ္အနည္းငယ္ၿပဳလုပ္ၿပီးတာနဲ ့က်င္ ့သားရသြားမွာပါလို ့ဆုိခဲ ့ပါတယ္...ဒီလို ကေတာ ့ေလးအသံုးၿပဳဖုိ ့လိုပါလိမ္ ့မယ္...

အသုံးၿပဳပံု၊ ၿပဳနည္းပါ ၿပသထားပါတယ္...

တရုတ္ၿပည္ရဲ ့ပထမဦးဆံုး အမ်ဴိးသမီးမတ္တပ္သံုး အေပါ ့သြားအိမ္သာ စတင္အသံုးၿပဳသူ
အသက္ ၇၂ ႏွစ္ရွိ အၿငိမ္းစားအင္ဂ်င္နီယာရီဂန္လင္း....
Ye Ganlin , the 72-year-old retired senior engineer being the country’s first person to practice female standing urination.

အစပုိင္းေတာ့ ရွက္လြန္းလို ့ဆီးေတာင္မထြက္ပါဘူးတဲ ့....

အခုေတာ ့အမ်ဴိးသမီးမ်ားလည္း အမ်ဴိးသားမ်ားႏွင္ ့တန္းတူအခြင္ ့အေရးရပါၿပီ...
from, kopeter

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...