23.11.10

ဓတ္ပံုကေျပာေသာစကား #1

ဘာသာေရး၊  ခ်စ္မွဳေရးရာ၊ လွ်ဴိ ့၀ွက္ဆန္းႀကယ္ ...စတာေတြသံုးမ်ဴိးစလံုးပါရမယ္ ့အတုိဆံုး၀တၱဳတုိ...
(ဘုရားေရ !  ကုိယ္၀န္ရွိေနၿပီ !   ဘယ္သူနဲ ့ပါလိမ္ ့!)


လူၾကီးေတြေခါင္းဆိုင္ျပီး
ဒီေလာက္ၾကည့္ေနရင္
ဟိုပံုျဖစ္မယ္

 ကုလားမ စည္းနင္းတဲ ့ကုလားမႀကီး....နုိင္ငံေရးဆုိတာတစ္ခါတစ္ေလေတာ ့လည္း...
ကေလးကြက္ေလးေတြလုပ္ရေသးတယ္...
တစ္ခါတစ္ေလအဲ့ကေလးကြကေလးေတြပဲႏိုင္သြားတတ္တယ္
အိုဘားမားကေတာ္ကိုေျပာတာ


ေတြ႔တယ္ေနာ္
ဝင္သြားရင္ေတာ့အဲ့လိုပဲ

ေအာ္ျဖစ္ရေလ ေယာက္က်ားနဲ႔မိန္မ အဲ့ေလာက္မ်က္ႏွာလိုက္တာ

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...