22.11.10

တန္ေဆာင္မုန္းလၿပည္႔ေန႔ ဓမၼလက္ေဆာင္..တရားေတာ္မ်ားနားဆင္ရန္

တရားကုိ မၿမင္ရင္ ဘုရားကုိ မၿမင္ပါဘူး ၊ ဘုရားကုိ မၿမင္ရင္ သံဃာကုိလည္း မၿမင္ပါဘူး ။ ဒါေၾကာင္႕ ရတနာသုံးပါကုိ တကယ္သိၿမင္တဲ့ ၿမင့္ၿမတ္တဲ့ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ၿဖစ္ၾကေအာင္ တရားေတာ္ကုိ ပြားမ်ားဆည္းပူး လုိက္နာေပးၾကပါ ။
04-08-2009
မိုးကုတ္ဓမၼကထိက ဆရာေတာ္ဥဳးသုမဂၤလ ဓမၼသဘင္မ်ားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ဓမၼတရားေတာ္မ်ားကို တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။
အေခြ(၂) ဓမၼသဘင္မ်ားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား
၁။ သရဏဂံုတည္သူ
၂။ ျငိမ္းေအးရာ
၃။ အမ်ိဳးမွန္ၾကေစဖို႔
၄။ အ႐ွိအမွန္သိေအာင္လုပ္ပါ
၅။ အခ်ိန္တန္မီွ
၆။ ဘာလမ္းေ႐ြးမလဲ
၇။ အထိုင္တရားေတာ္
၈။ မလွည့္စားနဲ႔
၉။ အေလးဂ႐ုျပဳစရာ
၁၀။ မေမ့ၾကနဲ႔

ဒါေလးေတြကုိ အရင္ နားေထာင္ .
ၿပီးသြားရင္ သစၥာ အေၾကာင္းကုိ နားေထာင္ သင္႔တယ္။
၆။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၁) ၈-၅-၂၀၀၄ မႏ ၱေလး
၇။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၂) ၉-၅-၂၀၀၄ မႏ ၱေလး
၈။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၃) ၁၀-၅-၂၀၀၄ မႏ ၱေလး
၉။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၄) ၁၁-၅-၂၀၀၄ မႏ ၱေလး
၁၀။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၅) ၁၂-၅-၂၀၀၄ မႏ ၱေလး
၁၁။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၆) ၁၃-၅-၂၀၀၄ မႏ ၱေလး
၁၂။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၇) ၁၄-၅-၂၀၀၄ မႏ ၱေလး
၁၃။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၈) ၁၅-၅-၂၀၀၄ မႏ ၱေလး
၁၄။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၉) ၁၆-၅-၂၀၀၄ မႏ ၱေလး
၁၅။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၁၀) ၁၇-၅-၂၀၀၄ မႏ ၱေလး
၁၆။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၁၁) ၁၈-၅-၂၀၀၄ မႏ ၱေလး
၁၇။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၁၂) ၁၉-၅-၂၀၀၄ မႏ ၱေလး
၁၈။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၁၃) ၂၀-၅-၂၀၀၄ မႏ ၱေလး
၁၉။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၁၄) ၂၁-၅-၂၀၀၄ မႏ ၱေလး
၂၀။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၁၅) ၂၂-၅-၂၀၀၄ မႏ ၱေလး
၂၁။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၁၆) ၂၃-၅-၂၀၀၄ မႏ ၱေလး
တကယ္သာ သစၥာ အေၾကာင္းကုိ နားေထာင္ ၿပီး ၾကိဳးစား အားထုတ္မယ္ဆုိရင္ ဘ၀ဆုိတာ ေအးခ်မ္းမႈ နဲ႕ၿပီးၿပည္႕စုံလာတာကုိ လက္ေတြ႕သိၿမင္ႏူိင္ဖုိ႕ လူပီသတဲ႕ ခဏတာ အခ်ိန္ေလးမွာ လူပီသေအာင္ ေလာကသစၥာတရားကုိ ပြားမ်ား အားထုတ္ၾကပါလုိ႕ နိဗၺာန္အက်ိဳးေမွ်ာ္၍ ႏူိးေဆာ္လုိက္ရပါသည္ ။

တန္ေဆာင္တိုင္ညအတြက္ အမွတ္တရ....
ေအာက္က ေရႊတိဂုံ ဆုိတဲ့ အဝါေရာင္ စာသားေလးကုိ ကလစ္ႏွိပ္ၾကည့္ပါ ...ေရႊတိဂံုဘုရားပံုေပၚလာရင္ Mouse ကိုေရႊ့ၾကည့္ေနာ္။ ျပီးေတာ့ Headphone နဲ႔လည္း နားေထာင္ေနာ္...။


co/http://www.demowaiyan.co.cc/

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...