29.4.11

ဦးသုမဂၤလ (ဒယ္အိုးဆရာေတာ္) သစၥာအနက္ ၁၆ ခ်က္
Download Links
01 ။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္အပိုင္း(၁)
02 ။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္အပိုင္း(၂)
03 ။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္အပိုင္း(၃)
04 ။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္အပိုင္း(၄)
05 ။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္အပိုင္း(၅)
06 ။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္အပိုင္း(၆)
07 ။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္အပိုင္း(၇)
08 ။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္အပိုင္း(၈)
09 ။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္အပိုင္း(၉)
10 ။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္အပိုင္း(၁၀)
11 ။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္အပိုင္း(၁၁)
12 ။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္အပိုင္း(၁၂)
13 ။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္အပိုင္း(၁၃)
14 ။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္အပိုင္း(၁၄)
15 ။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္အပိုင္း(၁၅)
16 ။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္အပိုင္း(၁၆)
” MMA ရဲ႕ကုသိုလ္ ”
လာေရာက္လည္ပတ္ၾကေသာ ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ဓမၼဒါနၿဖစ္ပါသည္။
တရားဓမၼမ်ားနာၾကားၿပီးကိုယ္စိတ္ႏွစ္ၿဖာက်မ္းမာခ်မ္းသာႏိုင္ၾကပါေစ။
ေပးထားတဲ့လင့္မွေဒါင္းရခက္သူမ်ား၊ အဲဒီလင့္ကိုမသိေသးတဲ့MMAပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ပါ။
http://www.dhammadownload.com/SayaDaw-U-ThuMinGaLA-mp3.htm

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...